For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.11.2015 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 14.12.2015 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.07.2016 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2017 Eliberarea brevetului (Z)

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1056
(21)Numarul depozituluis 2015 0149
(22)Data depozitului2015.11.10
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBATÎR Ludmila, MD; SLANINA Valerina, MD; SÎRBU Tamara, MD; CHIŞELIŢA Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de conservare a tulpinii Pseudomonas aurantiaca cu activitate antifungică
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/04 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.07.31
(47)Data eliberării brevetului2017.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 Brevete expirate; Data expirarii2022.04.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.11.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202015%200149