For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.04.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.05.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 12.09.2017 Constituirea depozitului national reglementar 28.02.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2018 Eliberarea brevetului (Z) 26.04.2022 Valabil pana la 28.02.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1231
(21)Numarul depozituluis 2017 0056
(22)Data depozitului2017.04.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; ERHAN Dumitru, MD; GHERASIM Elena, MD; RUSU Ştefan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de profilaxie a fasciolozei  la rumegătoare
(13)Codul documentului
Z, BOPI 09/2018
Y, BOPI 02/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 63/00 (2006.01); A61D 99/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.02.28
(47)Data eliberării brevetului2018.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.04.26
 Data decăderii din drepturi2022.04.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200056