For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.05.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.06.2018 Examinarea preliminara 12.07.2018 Constituirea depozitului national reglementar 12.07.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2019 Eliberarea brevetului (Z) 21.05.2023 Valabil pana la 09.06.2023 21.05.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1298
(21)Numarul depozituluis 2018 0049
(22)Data depozitului2018.05.21
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMIGALATIEV Olga, MD; CARELINA Marina, MD; CARAGIA Vavil, MD; DRAGANOVA Elena, MD; GORDEEVA Valentina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a pâinii cu adaos de CO 2 -şrot din deşeuri de tomate
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 2/36 (2006.01); A21D 8/02 (2006.01); A21D 8/06 (2006.01); A23L 27/40 (2016.01); A23L 33/14 (2016.01); A23L 33/22 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.01.31
(47)Data eliberării brevetului2019.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.05.21
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200049