For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.05.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.06.2018 Examinarea preliminara 05.02.2019 Constituirea depozitului national reglementar 07.02.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2020 Eliberarea brevetului (Z) 21.05.2023 Valabil pana la 29.02.2024 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1384
(21)Numarul depozituluis 2018 0050
(22)Data depozitului2018.05.21
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMIGALATIEV Olga, MD; CARELINA Marina, MD; CARAGIA Vavil, MD; GORDEEVA Valentina, MD; VÎCEROVA Larisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiCompoziţie pentru covrigei cu adaos de şrot din deşeuri de tomate  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 06/2020
Y, BOPI 11/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 8/02 (2006.01); A21D 2/36 (2006.01); A21D 13/06 (2017.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.11.30
(47)Data eliberării brevetului2020.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.05.21
 Data decăderii din drepturi2023.05.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2024.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200050