For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.08.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.08.2018 Examinarea preliminara 21.09.2018 Constituirea depozitului national reglementar 21.09.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 29.02.2020 Eliberarea brevetului (Z) 09.06.2023 01.08.2023 Valabil pana la 01.08.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1354
(21)Numarul depozituluis 2018 0081
(22)Data depozitului2018.08.01
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Eugenia, MD; MORARI Boris, MD; SOLDATENCO Olga, MD; BOSTAN Victor, MD; VASIUCOVICI Svetlana, MD; CHIOSA Nicolae, MD; CICHIR Liusia, MD; TARAN Natalia, MD; RUDOI Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a vinului roşu sec cu un conţinut sporit de substanţe biologic active
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.07.31
(47)Data eliberării brevetului2020.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.08.01
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200081