For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.04.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.05.2019 Examinarea preliminara 13.06.2019 Constituirea depozitului national reglementar 14.06.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2020 Eliberarea brevetului (Z) 24.04.2024 Valabil pana la 14.06.2024 24.04.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1414
(21)Numarul depozituluis 2019 0044
(22)Data depozitului2019.04.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de protecţie a oţelului împotriva coroziunii în apă
(13)Codul documentului
Z, BOPI 10/2020
Y, BOPI 01/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/08 (2006.01); C23F 11/10 (2006.01); C23F 11/14 (2006.01); C07D 487/18 (2006.01); C07C 59/105 (2006.01); C07F 5/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.01.31
(47)Data eliberării brevetului2020.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.04.24
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8252, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200044