For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.05.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.06.2019 Examinarea preliminara 11.06.2019 Constituirea depozitului national reglementar 06.09.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2020 Eliberarea brevetului (Z) 10.06.2023 22.05.2024 Valabil pana la 22.05.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1427
(21)Numarul depozituluis 2019 0051
(22)Data depozitului2019.05.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD; COVALI Alexandr, MD; BACA Svetlana, MD; KRAVŢOV Victor, MD; STATI Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Inhibitor de coroziune a oţelului în apă
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/08 (2006.01); C23F 11/10 (2006.01); C23F 11/14 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01); C07C 53/124 (2006.01); C07C 211/05 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.03.31
(47)Data eliberării brevetului2020.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.05.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200051