For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.06.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.06.2019 Examinarea preliminara 04.07.2019 Constituirea depozitului national reglementar 04.07.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2020 Eliberarea brevetului (Z) 03.06.2024 Valabil pana la 17.06.2024 03.06.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1408
(21)Numarul depozituluis 2019 0055
(22)Data depozitului2019.06.03
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; BOSTAN Victor, MD; CHIOSA Nicolae, MD; CICHIR Liusia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a vinului roşu sec cu conţinut sporit de substanţe biologic active  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 09/2020
Y, BOPI 12/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/00 (2006.01); C12G 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.12.31
(47)Data eliberării brevetului2020.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.06.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200055