For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.08.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.09.2019 Examinarea preliminara 25.09.2019 Constituirea depozitului national reglementar 25.09.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2021 Eliberarea brevetului (Z) 16.04.2024 06.08.2024 Valabil pana la 06.08.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1441
(21)Numarul depozituluis 2019 0089
(22)Data depozitului2019.08.06
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSUVOROV Alexandr, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; POSTOLATI Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiGenerator de semnale periodice
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2021
Y, BOPI 05/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H03K 4/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.05.31
(47)Data eliberării brevetului2021.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru, GHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.08.06
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13330, 2023.10.19
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200089