For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.11.2019 Depunerea cererii 15.11.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 09.12.2019 Examinarea preliminara 22.05.2020 Constituirea depozitului national reglementar 22.05.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2021 Eliberarea brevetului (Z) 09.06.2023 15.11.2024 Valabil pana la 15.11.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1476
(21)Numarul depozituluis 2019 0114
(22)Data depozitului2019.11.15
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD; ODAINÂI Valeriu, MD; GUŢU Marin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Turbină eoliană
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 1/00 (2006.01); F03D 7/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.12.31
(47)Data eliberării brevetului2021.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.11.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200114