For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.01.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.02.2020 Examinarea preliminara 25.02.2020 Constituirea depozitului national reglementar 07.05.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2021 Eliberarea brevetului (Z) 24.06.2024 30.01.2025 Valabil pana la 30.01.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1535
(21)Numarul depozituluis 2020 0004
(22)Data depozitului2020.01.30
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDULGHERU Valeriu, MD; CIOBANU Oleg, MD; CIOBANU Radu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiGrup bielă-manivelă al motorului cu ardere internă
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2021
Y, BOPI 05/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F02B 23/06 (2006.01); F02F 3/24 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.05.31
(47)Data eliberării brevetului2021.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.01.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200004