For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.11.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 08.12.2020 Examinarea preliminara 29.12.2020 Constituirea depozitului national reglementar 26.01.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2022 Eliberarea brevetului (Z) 25.05.2024 11.11.2025 Valabil pana la 11.11.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1558
(21)Numarul depozituluis 2020 0142
(22)Data depozitului2020.11.11
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERNIC Mircea, MD; ŢISLINSCAIA Natalia, MD; BALAN Mihail, MD; VIŞANU Vitali, MD; MELENCIUC Mihail, MD; SANDU Andrei-Victor, RO; ŢURCANU Dinu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie de  uscare a produselor granulate în strat suspendat
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2022
Y, BOPI 08/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23N 12/08 (2006.01); F26B 3/347 (2006.01); F26B 17/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.08.31
(47)Data eliberării brevetului2022.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.11.11
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200142