For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.11.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.12.2020 Examinarea preliminara 12.01.2021 Constituirea depozitului national reglementar 26.01.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2022 Eliberarea brevetului (Z) 10.06.2023 18.11.2025 Valabil pana la 18.11.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1562
(21)Numarul depozituluis 2020 0145
(22)Data depozitului2020.11.18
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOLOGA Mircea, MD; VUTCARIOVA Irina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a acidului acetic din zer fermentat
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12J 1/06 (2006.01); C12J 1/10 (2006.01); A23C 21/00 (2006.01); C25B 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.08.31
(47)Data eliberării brevetului2022.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.11.18
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200145