For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.07.2022 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.08.2022 Examinarea preliminara 14.09.2022 Constituirea depozitului national reglementar 14.09.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2023 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2024 Eliberarea brevetului (Z) 21.06.2024 12.07.2027 Valabil pana la 12.07.2028 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1698
(21)Numarul depozituluis 2022 0044
(22)Data depozitului2022.07.12
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; PONOMARIOVA Irina, MD; NEMŢEANU Silvia, MD; MORARI Boris, MD; SOLDATENCO Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a vinului spumant
(13)Codul documentului
Z, BOPI 01/2024
Y, BOPI 06/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/06 (2019.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.06.30
(47)Data eliberării brevetului2024.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.07.12
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202022%200044