For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.12.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.10.1996 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.1997 Eliberarea brevetului (G2) 29.12.1998 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 29.12.2015 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului482
(21)Numarul depozitului95-0445
(22)Data depozitului1995.12.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.12.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFIRMA SVETSKII & CO, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANDRIEVSCHI Sergiu, MD; LUNGU Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFIRMA SVETSKII & CO, MD;
(54)Titlul inventiei Malaxor cu acţiune continuă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01F 9/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.10.31
(47)Data eliberării brevetului1997.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.12.29
 Data decăderii din drepturi1998.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/95-0445