For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.03.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.07.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2000 Eliberarea brevetului (G2) 03.03.2001 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat
Up
/inventions/details/97-0066/Brevet~Eliberare~97-0066