For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.07.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 04.08.1998 Examinarea preliminară şi de fond 31.05.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.1999 Eliberarea brevetului (G2) 10.07.2007 Valabil până la 30.09.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1225
(21)Numarul depozitului98-0159
(22)Data depozitului1998.07.10
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.10.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMIHU Ion, MD; RATUŞNEAC Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al proceselor cronice inflamatorii ale segmentului superior al tubului digestiv
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 38/33 (2006.01); A61N 1/30 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.05.31
(47)Data eliberării brevetului1999.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.07.10
 Data decăderii din drepturi2007.07.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/98-0159