For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.03.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 09.04.2002 Examinarea preliminara 26.12.2002 Examinarea de fond 30.04.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2003 Eliberarea brevetului (G2) 15.03.2008 Valabil pana la 30.09.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2147
(21)Numarul depozituluia 2002 0097
(22)Data depozitului2002.03.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.03.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDUCA Gheorghe, MD; GONŢA Maria, MD; TARAN Nicolae, MD; MEREUŢĂ Aliona, MD; IAMBARŢEV Viorica, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a dihidroxifumaratului acid de sodiu
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2003
F1, BOPI 04/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 59/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.04.30
(47)Data eliberării brevetului2003.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.03.15
 Data decăderii din drepturi2008.03.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2002 0097