For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.02.2002 Depunerea cererii 28.03.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 09.04.2002 Examinarea preliminara 19.08.2002 Examinarea de fond 30.11.2002 Publicarea cererii (A) 31.12.2002 Publicarea hot. de acordare (F2) 30.06.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2003 Eliberarea brevetului (G2)

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2056
(21)Numarul depozituluia 2002 0103
(22)Data depozitului2002.03.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.07.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFPC "ADRIAN" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiUNGUREANU Dumitru, MD; HÎNCU Grigore, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFPC "ADRIAN" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de eliminare a hidrogenului sulfurat din apele subterane şi instalaţie pentru realizarea acestuia
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 3/00 (2006.01); C02F 3/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2002.11.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.12.31
(47)Data eliberării brevetului2003.08.31
(74)ReprezentantPARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chiєinгu, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCRASNOVA Nadejda, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.03.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2002 0103