For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.06.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.06.2002 Examinarea preliminara 30.06.2004 Publicarea cererii (A) 17.11.2004 Examinarea de fond 31.01.2005 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.07.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2005 Eliberarea brevetului (C2) 07.06.2007 Valabil pana la 31.08.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2674
(21)Numarul depozituluia 2002 0162
(22)Data depozitului2002.06.07
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.06.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; MAZURU Sergiu, MD; VACULENCO Maxim, MD; TRIFAN Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de prelucrare prin electroeroziune a pieselor cu contur complicat si suprafete oblice
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2006
B2, BOPI 01/2005
A, BOPI 06/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2004.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.01.31
(47)Data eliberării brevetului2006.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.06.07
 Data decăderii din drepturi2007.06.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2002 0162