For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.03.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 01.04.2003 Examinarea preliminara 03.11.2003 Examinarea de fond 30.04.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2004 Eliberarea brevetului (G2) 19.03.2008 Valabil pana la 30.09.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2414
(21)Numarul depozituluia 2003 0085
(22)Data depozitului2003.03.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.03.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTUDORACHE Gheorghe, MD; BUJOREANU Nicolae, MD; TOMA Simion, MD; CHIRILOV Eleonora, MD; GOMOJA Grigore, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a viţei de vie
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2004
F1, BOPI 04/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 17/02 (2006.01); A01N 65/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.04.30
(47)Data eliberării brevetului2004.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.03.19
 Data decăderii din drepturi2008.03.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2003 0085