For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.07.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.01.2005 Examinarea preliminara si de fond 31.01.2005 Publicarea cererii (A) 28.02.2005 Publicarea hot. de acordare (F2) 31.08.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2005 Eliberarea brevetului (G2) 30.07.2011 Valabil pana la 31.01.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2695
(21)Numarul depozituluia 2003 0193
(22)Data depozitului2003.07.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.12.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPEL Svetlana, MD; PÎRGARI Elena, MD; IORGA Eugen, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiNectar conservat pentru diabetici cu extract de stevie şi procedeu de obţinere a acestuia
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2005
F2, BOPI 02/2005
A, BOPI 01/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/29 (2006.01); A23L 2/00 (2006.01); A23L 2/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.02.28
(47)Data eliberării brevetului2005.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.07.30
 Data decăderii din drepturi2011.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.01.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:4175, 2007.04.25
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Datele finale:INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2003 0193