For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.04.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.05.2005 Examinarea preliminara 23.09.2005 Examinarea de fond 31.08.2006 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2007 Eliberarea brevetului (C2) 13.04.2010 Valabil pana la 31.10.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3122
(21)Numarul depozituluia 2005 0107
(22)Data depozitului2005.04.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.09.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; ŞALTOIAN Nicolai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiElectrolit pentru prelucrarea electrochimică dimensională a oţelului
(13)Codul documentului
C2, BOPI 06/2007
B1, BOPI 08/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 3/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.08.31
(47)Data eliberării brevetului2007.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.04.13
 Data decăderii din drepturi2010.04.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0107