For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.03.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.03.2007 Examinarea preliminara 30.06.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2009 Eliberarea brevetului (G2) 21.03.2012 Valabil pana la 30.09.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3610
(21)Numarul depozituluia 2007 0071
(22)Data depozitului2007.03.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; GĂINĂ Boris, MD; COVALIOVA Olga, MD; JALBĂ Vitalii, MD; PUŞNEAC Anatol, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a lichidului cu acţiune pesticidă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2009
F1, BOPI 06/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 59/20 (2006.01); A01N 25/02 (2006.01); A01N 61/02 (2006.01); A01P 3/00 (2006.01); A01P 7/04 (2006.01); C25B 1/10 (2006.01); A01G 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.06.30
(47)Data eliberării brevetului2009.02.28
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.03.21
 Data decăderii din drepturi2012.03.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2007 0071