For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.04.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 30.09.2007 Publicarea hot. de respingere 12.10.2007 Examinarea preliminara 19.11.2007 Publicare restabilire in drepturi 07.12.2007 Examinarea de fond 31.08.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2009 Eliberarea brevetului (G2) 23.04.2012 Valabil pana la 31.10.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3686
(21)Numarul depozituluia 2007 0110
(22)Data depozitului2007.04.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.02.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; POSTOLATII Vitalie, MD; BALICA Serghei, MD; RIMSCHII Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMotor eolian
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2009
F1, BOPI 08/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/00 (2006.01); F03D 3/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.08.31
(47)Data eliberării brevetului2009.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 Data abandonarii (se considera retrasa)2007.09.30
 Temeiulart. 50(2)
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.04.23
 Data decăderii din drepturi2012.04.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2007 0110