For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.07.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 08.12.2010 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2012 Eliberarea brevetului (C1) 19.07.2015 Valabil pana la 31.01.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4133
(21)Numarul depozituluia 2010 0083
(22)Data depozitului2010.07.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.07.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; LOZAN-TÎRŞU Carolina, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei[(2-Carbamotioilhidrazon)propionato(2-)]-(4-aminobenzensulfamid)cupru, care manifestă activitate antimicrobiană faţă de bacteriile din genul Bacillus cereus
(13)Codul documentului
C1, BOPI 05/2012
B1, BOPI 10/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07C 59/19 (2006.01); C07C 311/39 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/63 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.10.31
(47)Data eliberării brevetului2012.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana, JOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.07.19
 Data decăderii din drepturi2015.07.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2010 0083