For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.08.2012 Depunerea cererii 21.09.2012 Tansformarea in CBI 28.09.2012 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2014 Eliberarea brevetului (C1) 06.04.2023 Valabil pana la 31.12.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 19.05.2024 06.10.2024 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 06.04.2032 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4242
(21)Numarul depozituluia 2012 0070
(22)Data depozitului2012.04.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.09.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Eugenia, MD; ANTOHI Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de levuri Saccharomyces cerevisiae pentru producerea vinurilor roşii seci
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2012 0061 2012.09.21
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2014
B1, BOPI 07/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/16 (2006.01); C12R 1/865 (2006.01); C12G 1/00 (2006.01); C12G 1/022 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.07.31
(47)Data eliberării brevetului2014.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.04.06
 Data decăderii din drepturi2023.04.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/details/a 2012 0070