For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.11.2012 Depunerea cererii 07.12.2012 Tansformarea in CBI 09.01.2013 Examinarea preliminara si de fond 31.03.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2013 Eliberarea brevetului (C1) 15.11.2017 Valabil pana la 30.06.2019 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4212
(21)Numarul depozituluia 2012 0116
(22)Data depozitului2012.11.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.12.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTurbină eoliană cu roţi-vindroză aerodinamice
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2012 0164 2012.12.07
(13)Codul documentului
C1, BOPI 10/2013
B1, BOPI 03/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 1/00 (2006.01); F03D 7/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.03.31
(47)Data eliberării brevetului2013.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.11.15
 Data decăderii din drepturi2017.11.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2012 0116