For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.11.2014 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.01.2015 Examinarea preliminara si de fond 31.01.2016 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2016 Eliberarea brevetului (C1) 28.11.2019 Valabil pana la 31.05.2021 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4395
(21)Numarul depozituluia 2014 0127
(22)Data depozitului2014.11.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.11.2014
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiUNGUREANU Laurenţia, MD; GHEORGHIŢĂ Cristina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de microalgă verde Scenedesmus quadricauda var. quadricauda - sursă de proteine, glucide şi lipide
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2016
B1, BOPI 01/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.01.31
(47)Data eliberării brevetului2016.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.11.28
 Data decăderii din drepturi2019.11.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2021.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2014 0127