For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.04.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.05.2019 Examinarea preliminara 23.08.2019 Constituirea depozitului national reglementar 23.08.2019 Examinarea de fond 30.04.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2021 Eliberarea brevetului (C1) 04.04.2024 Valabil pana la 22.06.2024 04.04.2025 Achitarea taxei de mentinere 04.04.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4687
(21)Numarul depozituluia 2019 0026
(22)Data depozitului2019.04.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.04.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiJOVMIR Tudor, MD; BĂLAN Greta, MD; POPA Tatiana, MD; DRUŢĂ Vadim, MD; GULEA Aurelian, MD; LOZAN Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiCompus hidrosolubil 2,6-bis(S-metilizotiosemicarbazidometiliden)-4-metilfenolato-tricloro-dicupru-hidrat pentru utilizare în calitate de remediu farmaceutic selectiv contra bacteriilor Gram-pozitive  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2021
B1, BOPI 04/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/155 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.04.30
(47)Data eliberării brevetului2021.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.04.04
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8190, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2019 0026