For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.05.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.06.2019 Examinarea preliminara 11.06.2019 Constituirea depozitului national reglementar 04.07.2019 Examinarea de fond 29.02.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2020 Eliberarea brevetului (C1) 19.05.2024 31.05.2024 Valabil pana la 31.05.2025 Achitarea taxei de mentinere 31.05.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4676
(21)Numarul depozituluia 2019 0045
(22)Data depozitului2019.05.31
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 31.05.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTAFI Radu, MD; ŞOVA Sergiu, MD; NOVIŢCHI Ghenadie, MD; DRAGANCEA Diana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiNitrat de aquametanolnitrato-bis(izonicotinoilhidrazon)-2,6-diacetilpiridindisproziu(III) monohidrat, care manifestă proprietăţi de magnet monomolecular
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2020
B1, BOPI 02/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 5/00 (2006.01); C07D 213/53 (2006.01); H01F 1/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.02.29
(47)Data eliberării brevetului2020.11.30
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.05.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8261, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2019 0045