For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.10.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.11.2009 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2010 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2010 Eliberarea brevetului (Z) 22.10.2015 Publicarea expirarii brevetului 31.08.2016 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului130
(21)Numarul depozituluis 2009 0200
(22)Data depozitului2009.10.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDI Liudmila, MD; MISCU Vera, MD; CEPOI Liliana, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; BULIMAGA Valentina, MD; RUDIC Valeriu, MD; IAŢCO Iulia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a complexului de fosfolipide din biomasă de Spirulina platensis  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2010
Y, BOPI 01/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 9/10 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01); B01D 11/00 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01); A61K 31/66 (2006.01); A61K 31/683 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.01.31
(47)Data eliberării brevetului2010.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 Brevete expirate; Data expirarii2017.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.10.22
 Data decăderii din drepturi2015.10.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2009 0200