For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.10.2022 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.11.2022 Examinarea preliminara 26.12.2022 Constituirea depozitului national reglementar 26.12.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2023 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2024 Eliberarea brevetului (Z) 24.06.2024 26.10.2027 Valabil pana la 26.10.2028 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1695
(21)Numarul depozituluis 2022 0083
(22)Data depozitului2022.10.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiJUCOVSCHI Constantin, MD; ISTRATI Valeriu, MD; SCURTU Alina, MD; CALIN Ghenadie, MD; SÂRBU Oxana, MD; STOICA Mihaela, MD; CALIGA Ecaterina, MD; SCORPAN Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de pronostic al dezvoltării disfuncţiei endoteliale la pacienţii cu boala de reflux gastroesofagian  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 01/2024
Y, BOPI 06/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.06.30
(47)Data eliberării brevetului2024.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.10.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2022 0083