din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 03.10.2002 Atribuirea datei de depozit 07.11.2005 Inregistrarea 30.11.2005 Eliberarea certificatului de inregistrare 27.06.2013 Reinnoire 03.10.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 12911

       
Statut Marcă expirată
Expirată 5/2023
(116) Numărul mărcii reînnoite R 12911
(151) Data înregistrării 07.11.2005
(156) Data reînnoirii 27.06.2013
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 03.10.2022
(210) Numărul de depozit 012160
(220) Data de depozit 03.10.2002
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 07/2005
(450) Publicarea mărcii BOPI 12/2005
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii CARAPUZ
Imagine pentru nr. de depozit:  012160
(550) Tipul mărcii Combinată;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular HENDRIX BAIL S.R.L., sales house
Str. Tighina nr. 49/3, ap.(of.) 54, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat [ŞTIRBU Natalia], “FEMIDA & CO” S.R.L.
Str. A. Russo, 61, ap. 109
MD-2044, Chisinau, Republica Moldova
Duplicatul certificatului 22.08.2007
modificare 15.05.2013
Hendrix Bail S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 63, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
erată 11.04.2013
Hendrix Bail S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 63, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 03, 05, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
05 - produse farmaceutice şi veterinare, produse igienice de uz medical, substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari, plasturi, material pentru pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale, administrare comercială; lucrări de birou.
Contestaţii 99; 12.01.2005
împotriva înregistrării mărcii
Contestatar(i) - ARVO COM SA., MD, MD
Se respinge contestatia integralData hotărârii - 05.05.2005
 
Comisia de Apel
Expirarea valabilitatii Neachitarea taxei pentru reînnoirea înregistrării atrage decăderea titularului din drepturi.

16.11.2005 Decizia Comisiei de Apel (se inregistreaza marca cu certif)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\12665.mp3
Up