din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 14.02.2003 Atribuirea datei de depozit 14.02.2005 Inregistrarea 28.02.2005 Eliberarea certificatului de inregistrare 17.12.2012 Reinnoire 10.03.2023 Reinnoire 25.05.2024 14.02.2033 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 11915

       
Statut Marcă reînnoită
(116) Numărul mărcii reînnoite 2R 11915
(151) Data înregistrării 14.02.2005
(156) Data reînnoirii 17.12.2012; 10.03.2023
(176) Durata reînnoirii 10; 10
(186) Data expirării reînnoirii 14.02.2023; 14.02.2033
(210) Numărul de depozit 012732
(220) Data de depozit 14.02.2003
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 11/2003
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/2005
(540) Reproducerea mărcii PRIMĂVARA
Imagine pentru nr. de depozit:  012732
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular NEFIS S.R.L.
Calea Moşilor nr. 15, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
modificare 16.11.2012
Î.C.S. NEFIS S.R.L., MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
modificare 01.11.2012
NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 30
Lista produselor şi/sau serviciilor 30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\13272.mp3
Up