din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 10.07.2006 Inscrierea in Registrul marcilor notorii

Detalii pentru nr. de marcă: 7813

       
Statut Marcă notorie
Numărul cererii de recunoastere a notorietăţii 9
Data înscrierii în Registrul mărcilor notorii 10.07.2006
(111) Numărul de ordine al înregistrării 7813
(151) Data înregistrării 17.11.1858
(540) Reproducerea mărcii Belii Aist
Imagine pentru nr. de depozit:
(550) Tipul mărcii Individuală;
Persoana care solicita notorietatea Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova
Bd. Ştefan cel Mare, nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat GLAZACEVA Galina, MOLDPATENT S.R.L. str. Ghioceilor nr.1, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
Publicarea cererii 7/2006
Recunoaşterea se cere de la 1991-01-01
Data recunoaşterii notorietaţii 1991-01-01
Hotărârea Comisiei de Apel AGEPI 2006-12-26
Publicarea marcii notorii 1/2007
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\9.mp3
Up