din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 25.09.2012 Atribuirea datei de depozit 02.10.2012 Examinarea preliminara 30.11.2012 Publicarea cererii 28.02.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 13.06.2013 Examinarea de fond 13.03.2014 Inregistrarea 14.04.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 25.09.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 25387

       
Statut Marcă expirată
Expirată 4/2023
(111) Numărul de ordine al înregistrării 25387
(151) Data înregistrării 13.03.2014
(181) Data de expirare 25.09.2022
(210) Numărul de depozit 031806
(220) Data de depozit 25.09.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 11/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 05/2014
(531) Clasificarea de la Viena 01.13.05; 01.13.10; 26.01.05; 26.02.03; 26.13.25
(540) Reproducerea mărcii MASTER DOMOFON
Imagine pentru nr. de depozit:  031806
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular ZUBAC Andrei
Str. 31 August 1989 nr. 47, ap. 4, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 35, 37, 38
Lista produselor şi/sau serviciilor 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 - telecomunicaţii;
Expirarea valabilitatii Neachitarea taxei pentru reînnoirea înregistrării atrage decăderea titularului din drepturi.

13.06.2013 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\34232.mp3
Up