din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 27.09.2012 Atribuirea datei de depozit 04.10.2012 Examinarea preliminara 30.11.2012 Publicarea cererii 28.02.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 29.08.2013 Examinarea de fond 16.09.2014 Inregistrarea 13.10.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 27.09.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26085

       
Statut Marcă expirată
Expirată 4/2023
(111) Numărul de ordine al înregistrării 26085
(151) Data înregistrării 16.09.2014
(181) Data de expirare 27.09.2022
(210) Numărul de depozit 031829
(220) Data de depozit 27.09.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 11/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 11/2014
(531) Clasificarea de la Viena 26.01.17; 26.01.18; 27.01.06; 27.05.22; 27.05.25
(540) Reproducerea mărcii GT GOLDTV
Imagine pentru nr. de depozit:  031829
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate negru
Acţiune în judecată De la 07.05.2014 până la 08.10.2014
(730) Solicitant/Titular SPATARI Alexandr
Str. Alexe Mateevici nr. 7, ap. 2, MD-2050, Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 35, 38, 41
Lista produselor şi/sau serviciilor 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
Rezultatele examinarii: Decizia din 29.08.2013
Explicaţiile expertului Art. 8 (1) b
- se accepta: 38, 41
- se respinge: 35
Contestaţii 3921; 20.08.2013
împotriva avizului provizoriu,
Contestatar(i) - SPATARI Alexandr, MD
Contestaţii 4440; 20.09.2013
împotriva deciziei de respingere parţială a cererii de înregistrare a mărcii
Contestatar(i) - SPATARI Alexandr, MD
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 2013.08.29.
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, Modele şi Desene Industriale
pentru continuarea procedurilor.
Data hotărârii - 27.01.2014
 
Comisia de Contestatii
Contestaţii 4021; 13.06.2014
împotriva deciziei de respingere parţială a cererii de înregistrare a mărcii
Contestatar(i) - SPATARI Alexandr, MD
1. Se acceptă revendicarea contestatarului în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 2013.08.29 şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea serviciilor revendicate în cerere din clasele 35, 38, 41.
3. În termen de pînă la o lună din data expedierii prezentei hotărâri, urmează de achitat taxa pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii în cuantum de 250 Euro (p. 40 din Taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 1997.08.13).
4. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru continuarea procedurilor.
Notă: Pentru taxa menţionată pot fi aplicate scutiri (50%), dacă solicitantul nu a preluat sau nu a transmis în condiţiile legale dreptul său pînă la data plăţii şi este o întreprindere care întruneşte criteriile stabilite în art. 2 al. (2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. Înlesnirile prevăzute se aplică şi persoanelor fizice.
Data hotărârii - 29.07.2014
 
Comisia de Contestatii
Expirarea valabilitatii Neachitarea taxei pentru reînnoirea înregistrării atrage decăderea titularului din drepturi.

23.07.2013 Aviz provizoriu de respingere partiala
29.08.2013 Decizie de inregistrare a marcii cu contestatie neintemeiata la aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\34253.mp3
Up