For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.04.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.04.2004 Examinarea preliminara 21.05.2004 Examinarea de fond 31.12.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2005 Eliberarea brevetului (G2) 26.04.2011 Valabil pana la 31.10.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2652
(21)Numarul depozituluia 2004 0094
(22)Data depozitului2004.04.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.04.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCALININ Lev, MD; ZAIŢEV Dumitru, MD; BERZAN Vladimir, MD; TÎRŞU Mihai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie de reglare a unghiului de fază dirijată cu chei electronice de putere
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2005
F1, BOPI 12/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02J 3/06 (2006.01); H02M 5/12 (2006.01); H02M 5/257 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.12.31
(47)Data eliberării brevetului2005.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.04.26
 Data decăderii din drepturi2011.04.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/a 2004 0094