For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.10.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.05.2006 Examinarea preliminara 30.04.2007 Publicarea cererii (A) 31.08.2007 Publicarea hot. de respingere

Cerere abandonata


(21)Numarul depozituluia 2005 0319
(22)Data depozitului2005.10.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de electroliză a apei
(13)Codul documentului
A, BOPI 04/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25B 1/02 (2006.01); C25B 1/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.04.30
 Data abandonarii (se considera retrasa)2007.08.31
 Temeiulart. 50(2)
 Statutul cererii/brevetuluiCerere abandonata
Up
/Inventions/details/a 2005 0319