For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.10.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.05.2007 Publicarea cererii (A) 03.07.2007 Examinarea preliminara 30.09.2007 Publicarea hot. de respingere

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2005 0321
(22)Data depozitului2005.10.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a hidrogenului prin electroliză
(13)Codul documentului
A, BOPI 05/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25B 1/04 (2006.01); C25B 1/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.05.31
 Data publicării hotărârii de respingere2007.09.30 
 Temeiulart. 16(4)
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/Inventions/details/a 2005 0321