For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.12.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.01.2007 Examinarea preliminara 04.04.2008 Examinarea de fond 30.06.2008 Publicarea cererii (A) 31.05.2009 Publicarea hot. de respingere

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2006 0280
(22)Data depozitului2006.12.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.10.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; POSTOLATII Vitalie, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de utilizare a energiei vântului pentru a pune în mişcare un mijloc de transport
(13)Codul documentului
A, BOPI 06/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B63H 9/00 (2006.01); B60L 11/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2008.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei, SPATARU Leonid
 Data publicării hotărârii de respingere2009.05.31 
 Temeiulart. 7
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/Inventions/details/a 2006 0280