For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.12.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.01.2007 Examinarea preliminara 02.04.2008 Examinarea de fond 31.12.2008 Publicarea cererii (A) 28.02.2009 Publicarea hot. de retragere

Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2006 0282
(22)Data depozitului2006.12.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.02.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiМotor eolian cu concentrator al fluxului de aer şi turbină cu  rotor vertical
(13)Codul documentului
A, BOPI 12/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2008.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 Data retragerii2009.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa
Up
/Inventions/details/a 2006 0282