For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.08.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.09.2007 Examinarea preliminara 12.12.2007 Examinarea de fond 28.02.2009 Publicarea cererii (A) 31.12.2009 Publicarea hot. de retragere

Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2007 0219
(22)Data depozitului2007.08.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.10.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Generator de hidrogen pentru mijloacele de transport
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25B 1/02 (2006.01); C25B 9/00 (2006.01); C25B 9/06 (2006.01); B60L 11/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel, DUBĂSARU Nina
 Data retragerii2009.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa
Up
/Inventions/details/a 2007 0219