For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.10.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.11.2009 Examinarea preliminara si de fond 30.04.2011 Publicarea cererii (A2) 31.07.2012 Publicarea hot. de retragere

Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2009 0110
(22)Data depozitului2009.10.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.12.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD; ZALÎMOV Albert, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie energetică eoliană cu ax vertical imobil
(13)Codul documentului
A2, BOPI 04/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/02 (2006.01); F03D 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2011.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 Data retragerii2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa
Up
/Inventions/details/a 2009 0110