For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.11.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.03.2010 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2011 Publicarea cererii (A2) 31.07.2012 Publicarea hot. de retragere

Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2009 0123
(22)Data depozitului2009.11.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.12.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD;
(54)Titlul inventieiTurbină a motorului eolian
(13)Codul documentului
A2, BOPI 05/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2011.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie, SPATARU Leonid
 Data retragerii2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa
Up
/Inventions/details/a 2009 0123