For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.05.2011 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 30.06.2011 Examinarea preliminara si de fond 30.11.2012 Publicarea cererii (A2) 31.07.2013 Publicarea hot. de retragere

Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2011 0048
(22)Data depozitului2011.05.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.05.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞIT Mihail, MD; BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru măsurarea parametrilor proceselor tranzitorii termice
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01K 7/00 (2006.01); G01K 7/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2012.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 Data retragerii2013.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa
Up
/Inventions/details/a 2011 0048