For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.09.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.11.2012 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2014 Eliberarea brevetului (C1) 12.09.2017 Valabil pana la 19.03.2019 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4256
(21)Numarul depozituluia 2012 0076
(22)Data depozitului2012.09.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.09.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞIT Mihail, MD; IOIŞER Anatolii, MD; ŞIT Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru pasteurizarea şi răcirea laptelui
(13)Codul documentului
C1, BOPI 05/2014
B1, BOPI 10/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F25B 29/00 (2006.01); A23C 3/02 (2006.01); A23C 3/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.10.31
(47)Data eliberării brevetului2014.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.09.12
 Data decăderii din drepturi2017.09.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.03.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/a 2012 0076