For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.10.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.10.2018 Constituirea depozitului national reglementar 02.11.2018 Examinarea preliminara 30.01.2020 Examinarea de fond 30.04.2020 Publicarea cererii (A2) 31.01.2023 Publicarea hot. de respingere

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2018 0085
(22)Data depozitului2018.10.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.08.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞIT Mihail, MD; JURAVLIOV Anatolii, MD; BURCIU Vitalie, MD; ŞIT Boris, MD;
(54)Titlul inventieiSchimbător de căldură cu suprafaţa de schimb de căldură reglabilă
(13)Codul documentului
A2, BOPI 04/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F25B 30/00 (2016.01); F28D 7/10 (2016.01); F28F 13/14 (2016.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, SPATARU Leonid
 Data publicării hotărârii de respingere2023.01.31 
 Temeiulart. 11
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/Inventions/details/a 2018 0085