For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.10.2018 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 05.10.2018 Constituirea depozitului naţional reglementar 02.11.2018 Examinarea preliminară 30.01.2020 Examinarea de fond 30.04.2020 Publicarea cererii (A2)

Cerere în examinare


(21)Numarul depozituluia 2018 0085
(22)Data depozitului2018.10.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.08.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞIT Mihail, MD; JURAVLIOV Anatolii, MD; BURCIU Vitalie, MD; ŞIT Boris, MD;
(54)Titlul inventiei Schimbător de căldură cu suprafaţa de schimb de căldură reglabilă
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F25B 30/00 (2016.01); F28D 7/10 (2016.01); F28F 13/14 (2016.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, SPATARU Leonid
 Statutul cererii/brevetuluiCerere în examinare
Up
/Inventions/details/a 2018 0085