For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.10.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.11.2009 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2010 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2010 Eliberarea brevetului (Z) 19.10.2014 Valabil pana la 31.05.2015 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului190
(21)Numarul depozituluis 2009 0196
(22)Data depozitului2009.10.19
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOEV Ghenadie, MD; BUREŢ Elena, MD; ŞVEŢ Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a maielei bacteriene pentru produse lactate acide combinate
(13)Codul documentului
Z, BOPI 01/2011
Y, BOPI 04/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/225 (2006.01); A23C 9/123 (2006.01); A23C 13/14 (2006.01); A23C 13/16 (2006.01); A23J 3/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.04.30
(47)Data eliberării brevetului2011.01.31
(74)ReprezentantŞURGALSCHI Ecaterina, Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 13, MD-2068, Chisinau, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.10.19
 Data decăderii din drepturi2014.10.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2009 0196